HOMEPAGE | NATUURLIJKE VOORDELEN | ONS ADRES | AGENDA | DIVERSE CURSUSSEN | EVEN MAILEN | SAI DHARTI | REIKI | TACHYON ENERGIE | MEDITATIE | WITTE MAGIE | ENGELEN | VEEL GESTELDE VRAGEN | GENEESKRACHTIG WATER | WAT BEHANDELEN EN WAT KOST HET | ANNEN EN OMGEVING | LINKS | WIJSHEDEN | LEEFREGELS | ADEMHALINGS OEFENING | AFFIRMATIE | AURA | WIEROOK | WIEROOKGEUREN | TAROTKAARTEN | BURN-OUT | E-MAILFORMULIER | GEVOELIGHEID | WEERVERWACHTING | WEBWINKEL | TEGENSLAGEN | KAARSEN BIJ ELKE GELEGENHEID | WAT ME BEZIG HOUD

                 Praktijk Natuurlijke Geneeswijze en Opleidingen   Healinghands of Energy     

Lammert de Jonge Vlouwakkers 24  9468HA   Annen  Tel:06-22756721 of lammert@geneest.nl

 

ENGELEN

Engelen  wie zijn ze en wat doen ze voor ons. Engelen zijn beschermgeesten die stervelingen een helpende hand bieden. De eerste engelen verschenen zo'n 5000 jaar geleden aan de oude Soemeriérs. Het waren gevleugelde mannelijke en vrouwelijke beschermengelen. De wezens kwamen terug in het joodse en het vroeg christelijke geloof, maar zonder vleugels. In het latere christendom kregen ze hun vleugels weer terug.

Goddelijke boodschappers.

Het woord engel komt van het Griekse aggelos ofwel boodschapper. Engelen zijn inderdaad bodes van de goden die de mensen helpen bij hun spirituele groei. Engelen komen in veel religies voor. Hun populariteit is nooit verminderd. Door de toewijding van de mensheid zijn ze machtige entiteiten geworden.

Uw engelen kaarten begrijpen

Iedere engel heeft zijn eigen kracht. De meest bekende goddelijke krachten staan op de Engelkaarten. Deze kaarten vormen een brug tussen mens en engel. U kunt ze gebruiken  om de krachten van de juiste engelen aan te roepen. Met de engelenkaarten kunt u putten uit de kracht van de engelen.

Uw eigen geloof

Het maakt niet uit welk geloof u aanhangt. De engelenkaarten staan los van de religies. Engelen zijn urniversele wezens. Ze vertegenwoordigen de natuurlijke krachten die de mensheid vanaf het allereerst begin hebben omringd. U moet onthouden dat de kaarten uw concentratievermogen vergroten en uw energie versterken met goddelijke kracht.

Aartsengel Michaël

Aartsengel Michaël kan aangeroepen worden om rechtvaardigheid in een situatie te brengen of om te helpen uw persoonlijke doelen te bereiken. Michaël werd als eerste engel geschapen en wordt vaak beschouwt als de leider van de engelen of eerste  te midden van gelijken. Vaak wordt hij afgebeeld met een zwaard of lans en soms met de weegschaal der gerechtigheid. Michaël is de aartsengel van het vuur en Zon en helpt degenen die hem aanroepen om doelen te bereiken. Huwelijk en muziek zijn heilig voor hem.

Engel van rechtvaardigheid 

Als u een persoonlijk doel wilt bereiken, of als u bescherming nodig heeft, roep dan Michaël aan. Hij is de verdediger van rechtvaardigheid en staat ook bekend als de Genadige Engel. Michaël is de vurige aartsengel en kan met name veel betekenen voor degenen die geboren zijn onder vuurtekens Ram, Boogschutter en voor Leeuw het teken van Michaël. Alle katachtigen zijn heilig voor hem en worden door zijn goddelijkheid beschermd. Dus roep Michaël aan als uw kat genezen moet worden.  

De leider, sleutelwoorden: moed, stabiliteit, onafhankelijkheid

Michael is de bevelhebber van alle aartsengelen en vormt een stabiele as waaromheen alle anderen bewegen: hij is als een keizer tussen koningen. Wanneer we met Michaels energie verbonden zijn, zijn we zeker van goddelijke kracht, en weten we dat al onze taken en spirituele opdrachten zonder moeite of angst kunnen worden voltooid.

Wanneer er in een land geen heerser is, is er geen gids, geen referentiepunt, en wordt de toestand chaotisch en onzeker. In ons persoonlijk leven moeten we ons hoofddoel leren onderscheiden, dat recht uit ons hart komt: dan kunnen we ons eigen lot in handen nemen.

We moeten ook verstaan dat een goed vorst zijn volk vastberaden maar voorzichtig regeert, en een facilitator is, geen dictator. Op die manier wordt een heerser een dienaar, die de belangen van de gemeenschap dient. De goddelijke troon in onze harten voorziet ons van een innerlijke kern, zodat andere activiteiten harmonieus samenkomen in een holistische visie gebaseerd op ons oprecht doel.

Michael brengt gouden zonlicht in onze levens; hij moedigt ons aan wanneer we bang en zwak zijn. Met Michael aan je zijde zul je geen angst kennen; hij draagt een kroon van licht en een zwaard van zekerheid.

Aanroeping van Michael
:

Michael, aartsengel en leider, wijze bevelhebber van alle aartsengelen, open mijn hart voor de echte schoonheid van de goddelijke kracht. Help mij om mijn eigen spiritueel lot in handen te nemen en de bevelhebber van mijn eigen leven te zijn. Geef het centrum van goddelijk licht, dat in mij huist, de kans in volle pracht te schijnen.

 

Aartsengel Gabriël

Roep Gabriël in moeilijke tijden of om uw verbeelding te inspireren en uw plannen te verwezelijken. Gabriël is de aartsengel van Maan en het water en leidt uw onder bewustzijn. Zijn verbindtenis met Maan zorgt ervoor dat u hem kunt aanroepen als u problemen heeft met uw menstruatiecyclus.

Aartsengel van water

Als de aartsengen van water , is Gabriël vooral belangrijk voor diegenen die onder watertekens geboren zijn zoals Vissen, Kreeft en Schorpioen. Hij is de iedeale aartsengel om aan te roepen als uw verbeelding of bovennatuurlijke gave wilt ontwikkelen. Gabriël kan als man of vrouw verschijnen. Meestal draagt hij een stok versierd met lelies. Dit duidt erop dat hij uw plannen kan helpen te verwezenlijken. Honden worden ook gezien als Maandieren. Dus als uw hond is weggelopen of genezen moet worden, vraag dan om Gabriëls zegen. Hij wordt ook geassocieerd met huiselijke zaken en kan aangeroepen worden als u wilt verhuizen.

De boodschapper, sleuterwoorden: communicatie, verandering, waakzaamheid

Gabriel fungeert als poort en brug tussen de werelden. Hij is de eerste aartsengel die we ontmoeten naarmate we naar boven trekken, of dat nu op een mystieke tocht is of als we bij de dood onze huidige gedaante verlaten. Hij brengt boodschappen vanuit de hemel naar de aarde, en kondigt nieuwe inspiratie voor de mensheid aan – de geboorte van Jezus en het goddelijke woord in de koran. Op oude fresco’s zien we Gabriel knielen voor Maria met een vinger in de lucht, alsof hij zegt ‘Wees aandachtig’, en dat is ook de boodschap die hij aan ieder van ons wil meegeven. Gabriel vraagt ons om waakzaam te zijn en naar de stem van het Goddelijke te luisteren.

Gabriel vult de ziel met gouden vibraties, en wij vertalen ze, soms al muziek, poezie en dans, soms als inspirerende boodschappen om de harten van onze medemensen te openen. Niet iedereen verwacht in de schijnwerpers te staan, maar met Gabriel werken zal je innerlijk licht doen branden en je zult schitteren als een ster.

Telkens wanneer jouw leven verandert, zal Gabriel aanwezig zijn – hij is een overgangsengel. Hij doet ons denken aan de beloften die we hebben gemaakt voor we onze gedaanten aannamen, en kan ons verrassen met nieuwe visies. Zijn boodschappen bereiken ons in vele vormen; verwacht niet altijd dramatische visioenen; het kunnen ook kleine tekens zijn die je niet ziet als je niet aandachtig bent!


Aanroeping Gabriel:
Gabriel, aartsengel en boodschapper van de goddelijke intelligentie, ik sta open voor advies en vraag u de informatie te verschaffen die ik nodig heb voor mijn spirituele reis. IK volg een pad dat bij momenten erg kronkelend en ingewikkeld lijkt; breng me alstublieft duidelijkheid en inzicht. Ik ben bereid te veranderen om vooruit te gaan.

bron: De bijzondere kracht van engelen, Theolyn Cortens

Aartsengel Uriël

Hij belichaamt de kracht van het licht als bron van verlichting en spirituele hartstocht. Uriël ook bekent als Auriël of Oriël, is de aartsengel van vrede en verlossing. Zijn naam betekent Licht van God en hij wordt vaak afgebeeld met een vlam of lamp. Uriël wordt geassocieerd  met verlichting, magische krachten en geweld. Roep hem daarom aan als u op positieve wijze banden wilt verbreken en als u uw matheid wilt doorbreken. Aartsengel Uriël is in staat de wind uit een andere hoek te laten waaien.

Beschermer van aardetekens

Uriël is ook de beschermheer van de astrologie en wordt vaak geassocieerd met elektriciteit. Als hij uw roep hoort, kan het gebeuren dat elektrische apparatuur niet werkt of lampen ineens  uitgaan. Uriël voelt zich verwant met de aardetekens van de dierenriem Stier, Maagd en Steenbok en met de mensen die onder die tekens zijn geboren.

Aartsengel Raphaël

Hij zorgt voor een gelijke verdeling van bescherming en genezing. Ook legt hij het contact met andere engelen. Raphaël is de aartsengel van Mercurius en de lucht. Raphaël betekent God geneest. Hij heeft tot taak de aarde en de mensheid te genezen. Raphaël wordt vaak afgebeeld meet een pelgrimstaf, omdat hij de beschermheer van reizigers is. Met name van mensen die per vliegtuig reizen.

Engel van de lucht

Raphaël heeft speciale aandacht voor kinderen, dus roep hem aan als uw kind ziek is. Hij is ook de engel van kennis en communicatie. U kunt hem aanroepen om uw geheugen te verbeteren of als u examen moet doen. Als engel van de lucht is Raphaël de hoeder van de luchttekens Waterman Tweelingen en Weegschaal. Weet u niet zeker bij welke engel u terecht kunt, vraag dan of Raphaël uw gebed aan de juiste engel wil geven. Hij is de hoeder van de onschuldigen en beschermer van reizigers en zieken.

De genezer, sleutelwoorden: balans, vernieuwing, vriendelijkheid

Rafael brengt troost en genezing voor iedereen die op zijn pad is verdwaald. Ze stelt ons gerust en brengt harmonie en vrede wanneer we ons onzeker en verward voelen. Haar zachte energie is altijd op zoek naar evenwicht en ze vult onze harten met vernieuwd inzicht.

Genezing van het lichaam is nauw verbonden met genezing van het hart, en Rafael verschaft ze allebei. Ze helpt ons om negativiteit te verjagen en moedigt ons geduldig aan om verder te gaan. Haar taak is nieuwe dingen aan te brengen door ons te helpen om weer voeling te krijgen met ons oorspronkelijke doel. Ze brengt de mensen samen die bij deze processen kunnen helpen en zij is de aartsengelkoppelaarster die ontmoetingen tussen zielsverwanten organiseert.

De mooie joodse mythische tekst, De Zohar (Het boek der Schitteringen), vertelt ons dat Rafael ook de heling van de aarde als taak heeft, opdat die een geschikt huis zou zijn voor de mensheid. We moeten daarvoor met haar samenwerken, want onze planeet helen is een deel van onszelf helen.

Rafael heeft een enorme macht over demonen, en wanneer we beseffen dat demonen uit onze negatieve denkpatronen ontspringen, kunnen we met Rafael samenwerken om hen los te laten. We kunnen onze energie dan voor positievere doelen gebruiken.

Aanroeping Rafael
:

Rafael, aartsengel en goddelijke genezer, ik begrijp dat de goddelijke liefde alle dingen heelt en ik open mijzelf voor deze stroom van liefde. Ik zoek genezing voor mijzelf en de inspiratie om anderen die ik ontmoet te genezen. Doe mij er, dag na dag, aan denken dat we allemaal verbonden zijn, en help mij de kanalen vrij te maken waardoor liefde in mijn leven kan binnenstromen.

Aartsengel Sandalphon

De bewaker en het sleutelwoord: Vertrouwen

Sandalphon vertegenwoordigt de goddelijke aanwezigheid in het koninkrijk van de wereld zoals die is geschapen. Hij is constant aanwezig in de materiele realiteit, die we met onze zintuigen waarnemen.

In een talmoedisch verhaal beschrijft Mozes Sandalphon als 'de lange engel': zijn hoofd reikt tot in de hemel. De mystici vertellen ons dat de kroon aan de bovenkant en het koninkrijk aan de onderkant weerspiegelingen zijn van elkaar, dus de aartsengelen bovenaan zullen ook onderaan aanwezig zijn. Van Sandalphon wordt gezegd dat hij de tweelingbroer is van Metatron die zich bovenaan de Boom bevindt (red. José; Boom des Levens).

We kunnen ons Sandalphon voorstellen als iemand die sandalen draagt, en zich door ons eigen landschap beweegt; hij verschijnt als een erg fysiek wezen, maar torent boven ons uit, omgegeven door een stralenkrans van kleuren. De goddelijke energie is aanwezig in elke molecule van de schepping, in de natuurlijke orde en ook in alles wat de mensen creeren.

Sandalphon zal je steunen wanneer je iets van blijvende waarde wenst te maken; hij vraagt je om op een zorgvuldige manier met de natuurlijke rijkdommen om te springen - hij is een zeer ecologische aartsengel! Hij leert je hoe je kunt vertrouwen op de goedheid en grenzelose energie van de schepping en herinnert je aan het feit dat je een goddelijk kind bent.

Aanroeping van Sandalphon
Sandalphon, aartsengel en bewaker van deze planeet waarop ik leef, help mij om de natuurijke processen van de schepping te vertrouwen, om met mijn beide benen op de grond te staan en verantwoordelijkheid te nemen voor het werk dat ik hier doe. In mijn dagelijks leven wil ik het spirituele met het materiele in evenwicht houden, ik probeer alleen harmonie te brengen en vraag u om mijn inspanningen te steunen.

Bron: 'De bijzondere kracht van engelen', Theolyn Cortens


                                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                  

Laatste wijziging op: 01-11-2018 16:20